Skip to main content

Unit Kesihatan Kampus Kejuruteraan

MISI

Memberi tumpuan

yang komprehensif dan berterusan

dalam aspek pencegahan, perawatan,

pemulihan dan pengurusan sumber

VISI

mensejahterakan warga Universiti

dari aspek fizikal

mental, rohaniah dan sosial

bagi memenuhi hasrat Universiti

ke arah kecemerlangan dan kelestarian