Skip to main content

Unit Kesihatan Kampus Kejuruteraan

Gotong-royong Taman Mini Lestari 2024 Siri 1 dan COMBI  Cegah Aedes 

 

                             depan TML

3 Februari 2024-StafUnitKesihatantidakmelepaskanpeluangharihujungminggudenganberiadah ,bergotong –royong menghias dan membersihkan Taman Mini Lestari yang di anjurkanoleh JK Kelestarian Unit Kesihatan. Projek Taman Mini Lestari iniasalnya di namakan Taman Herbatelahdirancangoleh Puan Nor Fiza Binti Mat Salleh,PenolongPegawai Farmasi merangkappenyelarastamanherba  bermuladaritahun 2022. Beliaudan rakan-rakan dari JK Kelestarian memulakantanamanpokok-pokokherba dan tanamanhiasan yang terdiridaripadapokokkunyit, halia, daunkesum ,daunkari,daunbayambrazil dan 
beberapajenispokokbunga.

         TML En Syafiq Azlan             TML ADIBAH                    TML EN ROSLI

                                                     K LIA OP TML   

Bagimenyokong dan menjayakanamalanhijauini, projekiniditeruskandengan gotong –royong bersiribagitahun 2024.Antara aktiviti yang adalahmembersihkanrumputdalamtaman, mengecatpasulama,menggunakansemulatayar lama sebagaipasu ,dan membinadekorasipintugerbang Taman Mini Lestari menggunakan batang buluh.Sambilberiadahmengeluarkanpeluh,stafdapatmengeratkanhubungandisampingmenjaditerapimindadengan
menikmatikehijauantanaman.

   TML K.ZUHAK.ANIS                TML K.TON DR MA AMA

                                                        sTML seha k fiza

Selain itu, kumpulan kedua seramai 4 orang staf diketuai Dr Suriani  turutmenyertaiaktiviti 30 minitdalammencari dan menghapuskantempatpembiakannyamuk Aedes di dalam dan luarkawasanklinik.Antaratempat yang menjaditumpuanpembiakannyamukseperti air tadahan 'Coway' ,piringtadahanpasubunga, bawahsinki .Usaha inibagimenjayakanaktiviti COMBI –CegahAedesdalamkalanganstaf.

    COMBI DR SAKINAH MAKMAL                COMBI K.NAH KOMATHI

                COMBI  BILIK AIR                                COMBI COWAY

Semoga amalan hijau ini terus menjadi amalan kendiri semua staf samaada di tempat kerja mahupun di rumah bagi mencegah Aedes  disamping meraih kesejahteraan minda ,kesihatan fizikal dengan amalan berkebun.

Laporan disediakan oleh :  
JK Kelestarian Unit Kesihatan