Misi

Memberi tumpuan

yang komprehensif dan berterusan

dalam aspek pencegahan, perawatan,

pemulihan dan pengurusan sumber

demi kesejahteraan warga universiti.